dinsdag 1 november 2016

November * Recente Engelstalige boeken & artikelen  * Gemengd nieuws (Trump,  Sogyal,  Yahya  etc.)   * Opnieuw over mindfulness als religie


Ik heb niet zo veel gepresteerd de afgelopen maand. Daarom een kort 'Maandblad'
Wel heb ik nogal wat geplaatst en gereageerd in Facebook, en dat vreet creativiteit en energie. En om hier alles daarvan te gaan herhalen is ook niet zo zinnig.   Lees desnoods
F.B.- N.B.V.. Onder andere over Voltooid leven, over de SIM en over de Dalai Lama.

Van hoe het met de bijeenkomst van de beoefenaren van inzichtsmeditatie op 23 oktober is gegaan: geen idee.
Overigens zit ik, na maanden hart- en borstkasgedoe, weer dagelijks op m'n kussentje.
Zonder de behoefte met iemand te praten over hoe het gaat. Of over waarom ik het doe.

======================================================================

Een van de punten die in de Facebook-discussie met de secretaris van de SIM (en anderen) aan de orde kwam was dat het misbruik door Mettavihari nog steeds een zaak is, en dat het zwijgen erover door nogal wat mensen ook een zaak is, die niet voorbij is.

Datzelfde geldt het misbruik door Sogyal Rinpoche, de spirituele voorman van RIGPA .
Over hem verscheen de laatste tijd de nodige publiciteit, onder andere:
‘Onderwerping, devotie en seksueel misbruik’ à la Sogyal Rinpoche
door Julia Mourri in  'OpenBoeddhisme '
In Frankrijk is een retraite met Sogyal vanwege dat steeds meer bekend worden over zijn misbruik al geannuleerd; ik ben benieuw of hij nog naar  Amsterdam  durft te komen.

======================================================================

Amerikaanse boeddhisten en hun presidents-verkiezing

Elk land heeft wel af en toe haar verkiezingen, alle democratische landen tenminste.
In de meeste Westerse landen houden boeddhisten zich daar nauwelijks mee bezig; als ze stemmen, is het als burger en niet als boeddhist (uiteraard een tegenstelling die niet klopt)
Een uitzondering vormen de Verenigde Staten. Niet alleen de verkiezing van 8 november (aanstaande); ook eerder heb ik Amerikaanse leraren die in mijn ogen ver gevorderd zijn op het boeddhistische pad, Bush-hatende opmerkingen horen maken.
Maar nu lijkt het nog sterker. Voortdurend staan er in Tricycle, Lionsroar en op blogs als American Buddhist Perspectives artikelen en oproepen. Obsessief vanuit Nederland gezien.

Voor ons is het makkelijk: Trump deugt niet, dus moet Clinton het maar worden. Maar voor de Amerikaanse boeddhist, voortdurend geconfronteerd met een cultuur van politieke strijd, onder en boven de gordel, is het een onderwerp dat hen permanent bezig houdt.
Is dat gunstig of ongunstig? Ik weet het niet.

Update 5 november
Uit een Tricycle artikel:   "Een vraag is:
Wat heeft het boeddhisme te zeggen over hoe te reageren op het gedrag en de retoriek van Donald Trump? En net zo belangrijk, wat zegt het over hoe om te reageren op zijn enthousiaste supporters? Heeft het boeddhisme morele imperatieven en lijnen die niet mogen worden overschreden, of is het allemaal gewoon 'interessant'?

KenMcLeod heeft hier een duidelijke opvatting over: deze vraag is niet te beantwoorden omdat er NIET een "Boeddhistische" manier van reageren is.
Veel mensen zien het boeddhisme als een religie, en als zodanig een sociale instelling die standpunten kan en moet innemen over economische, politieke en sociale kwesties. Dit is nooit mijn visie geweest. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het boeddhisme iets te zeggen heeft over dit soort zaken.
Voor mij is het Boeddhisme een pad van spirituele beoefening dat gaat over het loslaten van de identiteit en het ervaren van het leven vrij van de beperkingen van de conceptuele geest. Deze verschuiving kan wel leiden tot standpunten over verschillende onderwerpen, maar die standpunten zijn persoonlijke keuzes, niet boeddhistische posities.
"

Bron:  Hier   Ik heb lang gedacht dat zulke posities er wel zijn, maar - met enige tegenzin - denk ik nu dat McLeod gelijk heeft.

======================================================================

Angst en haat jegens boeddhisme bij Harun Yahya en sommige evangelisch christenen

Half oktober zijn er homovijandige flyers in Amsterdamse brievenbussen gestopt, zeer waarschijnlijk door volgelingen van de haatprediker Harun Yahya ; zie De Volkskrant
De naam kwam me bekend voor: ik was er tegen aan gelopen m'n kleine studie in 2015 over de relatie tussen Boeddhisme en de Islam.

Hij heeft een boek geschreven onder de titel 'Islam and Buddhism '
In bovengenoemde blog heb ik het samengevat.
Het boeddhisme ziet hij als een gevaar voor de islam; op onze beurt vinden wij Harun Yahya gevaarlijk.
Er is ook een video als bewerking van het boek 'Islam and Buddhisme';   Hier   te zien, met veel gruwel zoals brandende hellen.

De meeste teksten van (echte) moslim-geleerden over het boeddhisme zijn overigens positief, zo concludeerde ik verleden jaar, al begrijpen ze het ten onrechte soms al een theïstische 'religie van het boek'.

------------------------------------------------------------------

Alleen in orthodox-gereformeerde kringen heb ik zulke geluiden over het gevaarlijke boeddhisme ook gelezen. Bijvoorbeeld op de website 'Bijbel en Onderwijs ':
"BOEDDHISME GEEN VREEDZAME RELIGIE
Een Tibetaanse profetie uit de achtste eeuw zegt, dat de boeddhistische leer ruim 2500 jaar na de dood van Boeddha in het Westen verspreid zal worden. De Dalai Lama is een van de belangrijkste propagandisten van het boeddhisme. Met zijn vriendelijke uitstraling en zijn lieve glimlach heeft hij honderdduizenden voor het boeddhisme weten te winnen. Over de minder fraaie kanten van het boeddhisme vernemen we nauwelijks iets.

‘Weg van Boeddha’
Martin en Elke Kamphuis hebben in het boek ‘Weg van Boeddha’ hun persoonlijke ervaringen beschreven met deze snel groeiende wereldreligie. Zij zijn blij dat zij deze duistere geestenwereld jaren geleden achter zich hebben kunnen laten. In acht hoofdstukken gaan zij voornamelijk in op de geestelijke macht van het boeddhisme, de rituelen, de fascinatie voor de leer die de westerse materialistische ingestelde mens aanspreekt, de leer van het Nirvana en het magische denken dat ten grondslag ligt aan het boeddhisme. In elk hoofdstuk komen de persoonlijke ervaringen van Martin en Elke aan de orde. Belangrijk is daarbij hoe zij tot het christelijke geloof na jarenlange twijfels en wanhoop zijn overgegaan.Beiden waren gefascineerd door het boeddhisme en zijn leer waarin de materiële en de geestelijke wereld door het magische denken bij elkaar gebracht worden. Niet alleen de vriendelijkheid, de tempel- en offerceremonies, de inwijdingen, de wierook, de reinheidsrituelen, de muziek, de kleurenrijkdom, de mantra’s, het opgaan in het totale Niets en de ontlediging, maar ook de complete harmonie die de boeddhistische leer schijnbaar uitstraalt, trok hen aan. Het is de religieuze tolerantie die ook de Dalai Lama zo op het eerste gezicht kenmerkt.

... het boeddhisme heeft hun laten zien, dat deze godsdienst in schrijnende tegenstelling staat tot het christelijke geloof. Het boeddhisme is als het ware de anti-religie. Opmerkelijk is ook dat in de boeddhistische leer alle andere godsdiensten overwonnen worden door een bloedige oorlog, die uitgevochten zal worden door zgn. Shamballa strijders. De islam is hierbij opmerkelijk genoeg de doodsvijand van het boeddhisme. Met name Mohammed wordt in de oorspronkelijke Kalachakra-tekst de ‘genadeloze godheid der barbaren’ genoemd. Oorlog is gerechtvaardigd als het de verbreiding van het boeddhisme verzorgd. De Tantra omschrijft Adam, Henoch, Abraham, Mozes, Jezus, Mani, Mohammed en Mathani (de Mahdi) als ‘de demonische slangenfamilie’. Het boeddhisme is geen vreedzame religie, ten diepste is het een militante en agressieve krijgersideologie, gehuld in een gewaad van religieuze tolerantie en interreligieuze verdraagzaamheid. Er leeft een enorme onwetendheid aangaande het wezen van het boeddhisme. Helaas dweept een groot deel van de christelijke kerk met deze valse leer.
"

Meer over het boek  'Weg van Boeddha '  is  HIER  te vinden. Het wordt gebruikt - zoals ik zelf heb ervaren - in pogingen om ex-christenen die boeddhist zijn geworden, opnieuw te kerstenen.

======================================================================

Bijeenkomst op 20 november van de 'Vrienden van het boeddhisme' in Amsterdam

Het thema betreft de boeddhistische visie(s) op zelfdoding, euthanasie en abortus.
Zie 'Aankondiging'.   De VvB leeft dus nog.
Degenen die het woord krijgen zijn na de keynote-spreker Henk Blezer:
Gerolf T’Hooft, (uitgever), Paul Boersma (vipassana-leraar in de traditie van Mahasi Sayadaw en Mettavihari), Rients Ritskes (van Zen.nl) en Meino Zeillemaker (leraar in de Shambhala-traditie van het Tibetaans boeddhisme). En Rob Janssen doet ook nog iets.
Allemaal old school dus. En niet bekend om hun ethische voorbeeldigheid; ik schrik er bijvoorbeeld van dat Paul Boersma nog met Mettavihari geassocieerd wenst te worden.

Om ook abortus tegelijk met de suïcide aan de orde te stellen lijkt me trouwens onverstandig; zeker nu er alleen mannelijke inleiders zijn. De gedachtegang is mogelijk dat het orthodoxe boeddhisme tegen alledrie is. Ik vind dat mannen terughoudend moeten zijn om hun mening over abortus te geven.
Verder ontbeert hen m.i. specifieke deskundigheid op het gebied van de drie thema's.

Wellicht hebben de deelnemers ook wat aan de levendige gelukkig niet-eensgezinde discussie op Facebook over de notitie van minister Schippers over 'Voltooid leven '
Zie Facebook 13 okt.

======================================================================

Nieuw te verschijnen Engelstalige boeddhistische boeken

Dat zijn er honderden, het komende halfjaar, volgens Amazon.com.
Een kleine selectie: dat wat mij interesseert en ik misschien ga kopen.


Secular Buddhism: Imagining the Dharma in an Uncertain World
door Stephen Batchelor   -   February, 2017

"As the practice of mindfulness permeates mainstream Western culture, more and more people are engaging in a traditional form of Buddhist meditation. However, many of these people have little interest in the religious aspects of Buddhism, and the practice occurs within secular contexts such as hospitals, schools, and the workplace. Is it possible to recover from the Buddhist teachings a vision of human flourishing that is secular rather than religious without compromising the integrity of the tradition? Is there an ethical framework that can underpin and contextualize these practices in a rapidly changing world?
In this collected volume of Stephen Batchelor’s writings on these themes, he explores the complex implications of Buddhism’s secularization. Ranging widely—from reincarnation, religious belief, and agnosticism to the role of the arts in Buddhist practice—he offers a detailed picture of contemporary Buddhism and its attempt to find a voice in the modern world.
"


Cyber Zen: Imagining Authentic Buddhist Identity, Community and Practices in the Virtual World of Second Life
door Gregory Price Grieve   -   December 2016

"Cyber Zen ethnographically explores Buddhist practices in the online virtual world of Second Life. Does typing at a keyboard and moving avatars around the screen, however, count as real Buddhism? If authentic practices must mimic the actual world, then Second Life Buddhism does not. In fact, a critical investigation reveals that online Buddhist practices have at best only a family resemblance to canonical Asian traditions and owe much of their methods to the late twentieth century field of cybernetics. If, however, they are judged existentially, by how they enable users to respond to the suffering generated by living in a highly mediated consumer society, then Second Life Buddhism consists of authentic spiritual practices. Cyber Zen explores how Second Life Buddhist enthusiasts form communities, identities, locations, and practices that are both a product of and authentic response to contemporary Network Consumer Society. Gregory Price illustrates that to some extent all religion has always been virtual and gives a glimpse of possible future alternative forms of religion. "


The Guru Drinks Bourbon?
door Dzongsar Jamyang Khyentse  -   November 2016

An enlightening, accessible, and highly entertaining guide to the guru-disciple relationship, the heart of Tibetan Buddhism.
Devotion to one’s teacher is the lifeblood of the Vajrayana path. Because the guru can and will use whatever means it takes to wake us up, this relationship may require us to drop our most deeply held beliefs and expectations. Dzongsar Jamyang Khyentse addresses some of the most misunderstood aspects of this powerful relationship and gives practical advice on making the most of this precious opportunity for transformation. Through stories and classical examples, he shows how to walk the path with eyes wide open, with critical-thinking skills sharpened and equipped to analyze the guru, before taking the leap.The Secret World of Vipassana and Mathematics
door Alka Marwaha  -   November 2016

"The secrets of natural phenomena and the enigmatic behaviour of the human mind are perhaps the two most intriguing aspects of our evolutionary process. In trying to unravel the mysteries of mind and matter, many seekers of truth, in their own chosen way, have discovered or created new pathways. Mathematics emerged as the language of nature, giving a scientific expression to its laws and then providing answers in a most logical and rational manner. Gautama Buddha discovered and propounded Vipassana, a meditation technique that not only explains the behavioural pattern of mind in entirety, but also shows a path to purge it of its negativities in order to lead a wholesome and peaceful life.
This captivating book explores the singularity between Vipassana and Mathematics. It explores their parallel yet intertwining journeys―from action to reaction; from observation to experimentation and from finiteness to infinity―in the quest to distil all knowledge to reach the Truth, and nothing but the Truth.
"


Strange Tales of an Oriental Idol: An Anthology of Early European Portrayals of the Buddha
door Donald S. Lopez Jr.  -   November 2016

"We tend to think that the Buddha has always been seen as the compassionate sage admired around the world today, but until the nineteenth century, Europeans often regarded him as a nefarious figure, an idol worshipped by the pagans of the Orient. Donald S. Lopez Jr. offers here a rich sourcebook of European fantasies about the Buddha drawn from the works of dozens of authors over fifteen hundred years, including Clement of Alexandria, Marco Polo, St. Francis Xavier, Voltaire, and Sir William Jones.
Featuring writings by soldiers, adventurers, merchants, missionaries, theologians, and colonial officers, this volume contains a wide range of portraits of the Buddha. The descriptions are rarely flattering, as all manner of reports—some accurate, some inaccurate, and some garbled—came to circulate among European savants and eccentrics, many of whom were famous in their day but are long forgotten in ours. Taken together, these accounts present a fascinating picture, not only of the Buddha as he was understood and misunderstood for centuries, but also of his portrayers
"


Buddhist Revivalist Movements: Comparing Zen Buddhism and the Thai Forest Movement
door Alan Robert Lopez   -   December 2016

"This text provides a comparative investigation of the affinities and differences of two of the most dynamic currents in World Buddhism: Zen Buddhism and the Thai Forest Movement. Defying differences in denomination, culture, and historical epochs, these schools revived an unfettered quest for enlightenment and proceeded to independently forge like practices and doctrines. The author examines the teaching gambits and tactics, the methods of practice, the place and story line of teacher biography, and the nature and role of the awakening experience, revealing similar forms deriving from an uncompromising pursuit of awaking, the insistence on self-cultivation, and the preeminent role of the charismatic master. Offering a pertinent review of their encounters with modernism, the book provides a new coherence to these seemingly disparate movements, opening up new avenues for scholars and possibilities for practitioners. "


Rethinking the Buddha: Early Buddhist Philosophy as Meditative Perception
door Eviatar Shulman  -  November 2016

"A cornerstone of Buddhist philosophy, the doctrine of the four noble truths maintains that life is replete with suffering, desire is the cause of suffering, nirvana is the end of suffering, and the way to nirvana is the eightfold noble path. Although the attribution of this seminal doctrine to the historical Buddha is ubiquitous, Rethinking the Buddha demonstrates through a careful examination of early Buddhist texts that he did not envision them in this way. Shulman traces the development of what we now call the four noble truths, which in fact originated as observations to be cultivated during deep meditation. The early texts reveal that other central Buddhist doctrines, such as dependent-origination and selflessness, similarly derived from meditative observations. This book challenges the conventional view that the Buddha's teachings represent universal themes of human existence, allowing for a fresh, compelling explanation of the Buddhist theory of liberation. "

======================================================================

De vraag of mindfulness (met name het collectief beoefenen ervan, de dimensie van gezamenlijkheid krijgt m.i. te weinig aandacht) een religie is, is in Nederland omstreeks de jaarwisseling aan de orde geweest. Aanleiding was het boek 'Geen Gezweef ' van Koert van der Velde en het relletje dat hij daarna wist te creëren omdat Edel Maex niet zo gelukkig was over de wijze waarop hij daarin uitgebreid werd geciteerd. Zie m'n blogs van dec.'15   en jan. '16

Min of meer hetzelfde thema, maar dan veel geserreerder en zonder verwijten van stiekem gedrag, komt aan de orde in het artikel 'The Religion of Mindfulness ' door Jeff Wilson. Opgenomen in Tricycle .
De laatste alinea daarvan, door mij vertaald, luidt:

"Afgezien van de vraag of iets echt religieus is of niet (als dit ooit al meer dan een subjectieve claim vanuit een bepaald perspectief is geweest), vind ik als een wetenschapper dat het analyseren van de mindfulness beweging alsof het religieus is heel productief, gebruik makend van inzichten afgeleid van de studie van andere religieuze bewegingen die accuraat en nuttig lijken in hun verklaren van verschijnselen die we zien bij de mindfulness. Vanuit een standpunt van religie-studies is wat ik voor me zie een beweging van mensen die gemeenschappelijke waarden en visies delen over de mens, het leven, de samenleving en de werkelijkheid. Die groot geloof stellen in een bepaalde set van beoefeningen en betrokken zijn bij een ritueel bedoeld om zelf-transformatie en de bevrijding van het lijden over te brengen. Mensen die overtuigd zijn van zijn waarde ervan voor zichzelf en enthousiast over het bevorderen ervan aan anderen. En die defensief reageren op kritiek en die beleid hebben om de grenzen te bewaken tussen wie correct en wie onjuist spreekt voor en over hun beweging; en die zich bezighouden in een voortdurende discussie over religie. Misschien voldoet dat niet aan uw definitie van een religie, maar het lijkt voor mij toch behoorlijk dicht bij wat ik als 'religieus' beschouw."