dinsdag 25 september 2012

Bemoeienis op 2.42-omroep

Nawoord (27 september) vooraf
Toen ik de titel formuleerde, dacht ik dat een combinatie van 'invloed op ...' en 'bemoeienis met ...' wel aardig was. Bij nader inzien is het gewoon slecht Nederlands.


In Trouw van vandaag een bericht over de (mogelijke) invloed van de Turkse overheid op de nieuwe aanvrager voor zendtijd waar Moslims op zich recht op hebben maar die ze door onderling geruzie verspeeld leken te hebben; zie hier en hier .

Ik citeer uit Trouw :
Dankzij een verleden van interne ruzies is de moslimzendtijd op dit moment al tijdelijk ondergebracht bij de NTR, waarbij moslims geen invloed hebben op de invulling ervan. Mocht het Commissariaat van de Media straks beslissen dat de SZM - de enige aanvrager namens de moslimgemeenschap - zendtijd krijgt dan zou dat veranderen. Van Dijk zit daar niet om te springen: "De NTR moet die zendtijd houden tot haarfijn is uitgezocht hoe het zit met die bemoeienis."
Hij vindt de gang van zaken bij de SZM 'bizar' en benadrukt dat een omroep altijd onafhankelijk zou moeten zijn. "Of in ieder geval zo onafhankelijk mogelijk", vindt PvdA-Kamerlid Van Dam. "Al is het natuurlijk niet helemaal uniek: het Vaticaan heeft ook invloed op de RKK." Niettemin hekelt de PvdA'er de 'iets te lange arm naar de Turken in Nederland en de rest van Europa'. "Dit bericht bevestigt dat het huidige model niet meer van deze tijd is."
In het najaar debatteert de Kamer over een voorstel voor een nieuw model, waarin alle zogeheten 2.42-omroepen moeten gaan samenwerken met hun grotere broer dan wel de NTR. Een 2.42-omroep is een Nederlandse publieke omroep van een kerkgenootschap of een ander genootschap met een geestelijke grondslag, zoals HUMAN, IKON en RKK. Volgens Van Dam hebben de katholieke, protestantse en humanistische omroep over het algemeen hun zaakjes goed voor elkaar, maar hebben de overige omroepen in het verleden problemen gehad met representativiteit, geld en macht. "Daarbij springen de islamitische omroepen het meest in het oog. Door ze onder te brengen bij de NTR los je die problemen hopelijk ook gelijk op."


Let voorop op de door mij vetgemaakte passage. Ik concludeer daaruit dat ook onze Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) onder de ‘overige omroepen’ wordt gerekend volgens Van Dam.
Het zal je maar gezegd worden.
De representativiteit herken ik duidelijk als probleem; over het geld heeft *OpenBoeddhisme* overtuigend geschreven (zie bv hier en hier en hier ).
En ´macht´? Ik zie in en om de BOS alleen maar onmacht.

Hoe zit het nu eigenlijk: gaat de BOS nu fuseren met de VPRO waarbij ze inmiddels (qua huisvesting) ingetrokken zijn of gaan ze naar de NTR, volgens mij de beste oplossing?

De BOS-Boeddhadag (voorheen 'achterbandag') van zaterdag 6 oktober is het perfecte moment om als BOS hierover openheid van zaken te geven aan de achterban.

Geen opmerkingen: