zaterdag 2 maart 2013

Bestaat de BUN dan nog ?

UPDATE
Inmiddels is aangekondigd op http://www.boeddhisme.nl/nieuws.html dat er op 12 maart een nieuwe Nieuwsbrief van het BUN-bestuur gepubliceerd wordt.
De ledenvergadering van de BUN is een maand uitgesteld, naar 8 juni; de reden ervoor is niet bekend gemaakt, niet aan de lezers van de BUN-website althans.

==============================================================================


Er zijn de afgelopen maanden weer allerlei dingen gebeurd in boeddhistisch Nederland waarover in *OpenBoeddhisme*, in het 'BoeddhistischDagblad' of in mijn blog is geschreven.
Of het nu gaat over de aangekondigde dood van de BOS, over de financiële problematiek bij Zen.Nl of de kapelaansopleiding bij de VU of zelfs over het tot een dreigend faillissement van de BUN zelf leidende sanctie van het Commissariaat voor de Media: het bestuur van de BUN geeft niet thuis.

De website boeddhisme.nl is al maanden niet bijgewerkt, maar ook op de websites van de leden van de BUN (de zogeheten sangha's) gaat het nooit over hun vereniging; alleen Ujukarin doet wel een een uitspraak in het BD maar dan in de zin dat hij met buitenstaanders er bij geen uitspraak over de BUN gaat doen.
De vol trots aangekondigde lerarenraad hult zich nog in stilte, als die tenminste al samengesteld en bij elkaar geweest is.

Het is bv ook wel volledig stil geworden over het hange hangijzer van enige tijd geleden: het deelnemen van ongebonden, ongeorganiseerde (of zelfs 'loslopende' genoemde) boeddhisten aan de BUN.
Waarschijnlijk heeft het BUN-bestuur dit niet meer nodig nu de erkenning door het ministerie van Justitie binnen is gehaald en het representatief zijn niet meer van belang is.

Mijn conclusie: de BUN bestaat misschien nog wel maar is volstrekt overbodig.

Binnen een paar weken kunnen we het besluit van het Commissariaat voor de Media verwachten over hun aan de BUN opgelegde sanctie en terugbetalingseis.
Ik verwacht niet dat dit wordt kwijtgescholden. Dan moet de BUN toch wel van zich laten horen.
Mogen we een bedelactie verwachten om het benodigde bedrag binnen te krijgen?
Met als motto: de BUN is er voor eh ... eh ... voor de BUN.

Geen opmerkingen: