vrijdag 14 augustus 2015

Een reaktie van het SIM-bestuur op de zaak Mettavihari

Het SIM-bestuur heeft een paar dagen geleden een reactie op haar website geplaatst onder de titel: 'Veiligheid voorop ". Hier

De reactie is niet aan mij gericht, hoewel mijn blog van twee weken geleden ( joopromeijn.blogspot.nl/2015/08/de-zaak-mettavihari-na-drie-maanden.html ) nadrukkelijk ook aan hen geadresseerd was.
Op het belangrijkste thema er van, de lijst van leraren als beleidsinstrument, wordt niet, en al helemaal niet in beleidsmatige zin, ingegaan: wie bepaalt wie daar wel of niet op staat of mag blijven staan?

Mijn reactie kan daarom kort zijn.
Een paar citaten, met reactie.

"De leraren die in 2006 door Mettavihari zijn aangewezen om de Vipassana traditie zoals die door hem in Nederland is geïntroduceerd in de rol van leraar voort te zetten, en van wie sommigen zelf ook slachtoffer waren, zullen zich wellicht opnieuw tot hun leraarschap en de Dhamma moeten verhouden."
Heeft die 'aanwijzing' in 2006 dan nog enige waarde en betekenis?
Het zou van moed getuigd hebben als het SIM-bestuur de leraren een handreiking had gedaan, hoe dan: een kritische handreiking. Is stoppen bv (van bepaalde publieke functies) onderdeel van dat 'zich verhouden'?

"Het verschil van inzicht dat hierbij is ontstaan binnen deze lerarengroep, hoeft wat de SIM betreft niet de intentie tot een goede samenwerking in de weg te staan. "
Waarom niet? Met name het zwijgen van sommige leraren heel lang en anderen tamelijk kort is toch nog wel een dingetje?
Opvallend trouwens dat het zwijgen zelf door diverse personen (leraren en niet-leraren) niet geproblematiseerd wordt. Echt een zeer ernstige tekortkoming!

"De SIM werkt verder aan criteria t.a.v. het vipassana leraarschap en meditatiebegeleiding. En de SIM wil meewerken aan een curriculum voor opleiding en intervisie van meditatie leraren. Deze zullen verder uitgewerkt worden en bekend gemaakt worden. Dit past binnen de nieuwe fase waarin vipassana meditatie zich ontwikkelt in Nederland."
Ik zou niet weten wat die nieuwe fase dan wel is.

In mijn indeling in scenario's zit de inzichtsmeditatie in Nederland (laten we de term 'vipassana' nu echt maar niet meer gebruiken: dat is een te smalle methode) in scenario nul.

"De SIM rekent op alle betrokkenen om deze taak zo goed mogelijk te volbrengen."
Reken maar niet op mij.


Update 17 augustus

De verklaring van het SIM-bestuur verder toetsend op mijn blog van 1 augustus viel me op dat het huidige SIM-bestuur kennelijk denkt de taak waar ze zich voor ziet staan, in haar huidige samenstelling aan te kunnen.
Dat kunnen ze m.i. niet en bovendien is er meer te doen dan de SIM nu denkt.
Uitbreiding van het bestuur met bestuurlijke en beleidsmatige zwaargewichten is noodzakelijk.

Geen opmerkingen: