donderdag 11 december 2008

Brief van juni 2008 aan het BUN-Bestuur

Beste mensen van het BUN-Bestuur

Mijn voorstel is dat het Bestuur twee of drie koppels van elk twee of drie sangha's uitnodigt om per koppel tijdens de Ledenvergadering een mogelijk gezamenlijk project te presenteren, waarover dan van gedachten kan worden gewisseld.
Een koppel: mensen (vertegenwoordigers klinkt zo formeel) van sangha-leden van een verschillende traditie (Theravada, Mahayana en Tibetaans) waarvan het centrum in zelfde stad of regio gevestigd is.
Een project: Een activiteit of reeks activiteiten die de sangha's gezamenlijk het komende jaar (2009) kunnen gaan uitvoeren, en dat de mogelijkheid in zich heeft ook voor andere sangha's en steden om te gebruiken.

Naast de reeds door de BUN gesteunde projecten die al een beetje inter-traditioneel zijn (schoolgaan en doodgaan) kan gedacht worden aan:
- gezamenlijk huren of kopen van een gebouw voor sangha-activiteiten (meditatie etc)
- aandacht schenken aan (bewust) ongeorganiseerde boeddhisten in de stad/regio, bv via het Spirit Rocks-model
van huiskamergroepen te steunen (ik neem aan dat m'n artikeltje daarover bekend is)
- gezamenlijke vieringen zoals Vesak
- organisatie van een Change your mind day
- talk gevolgd door discussie met een gastleraar uit andere traditie over diens traditie.
- een geëngageerde activiteit in de stad/regio, bv vrijwilligerswerk

Het hoeft wat mij betreft nog niet heel concreet te zijn, gaat om het op gang brengen van processen.
Als jullie hier iets in zien: doe er iets mee.

Joop

Geen opmerkingen: