donderdag 11 december 2008

Dharma Vrienden

Start een groep van 'Dharma Vrienden' door Joop Romeijn (versie maart 2008)

Tijdens zijn retraite afgelopen herfst sprak Stephen Batchelor het vermoeden uit dat er steeds meer zelfstandige groepen boeddhisten, met opvattingen uit diverse tradities, zullen gaan ontstaan.
Dit sluit aan bij het feit dat veel mensen die zichzelf - voorzichtig - 'boeddhist' noemen, dit solitair praktiseren. Sommigen doen dit omdat ze zich niet willen binden; anderen voelen zich in geen van de bestaande groepen thuis of er is geen enkel centrum in de buurt.
Samen doen met anderen kan echter - zo is de ervaring - een bron van van 'medevreugde' zijn en ook verder de beoefening verrijken. Hoe dat moet?

Start zelf een groep!
Zet een advertentie in een plaatselijk blad of bij de supermarkt, vraag kennissen om een keer gezamenlijk te mediteren. Of als je een enkele keer in een meditatiecentrum kom: vraag daar aan anderen om samen een huiskamergroep te starten.
De groepen waar de beste ervaring mee is, bestaan uit 3 à 8 mensen die betrekkelijk dicht bij elkaar wonen en naast - regelmatig - mediteren ook ervaringen uitwisselen over boeddhist zijn in het dagelijks leven; eventueel ook het bespreken van een door ieder vooraf gelezen tekst.
Zulke groepen zijn er zowel voor beginners als voor meer ervaren mediterenden. Voor beginners is echter als start het volgen van een meditatie- en dharma-cursus wel gewenst; het uit een boek aanleren van een meditatievorm die men later moeizaam moet afleren omdat die niet heilzaam blijkt te zijn, is niet denkbeeldig.

Autonoom of wat steun van een sangha?
Een groep 'Dharma vrienden' kan ook gestart worden vanuit een bestaande boeddhistische organisatie, een sangha. Die zijn er ook al; we kennen vipassana-zitgroepen en 'Leven in aandacht' groepen geïnspireerd door het werk van Thich Nhat Hanh. Maar lang niet alle tradities hebben er ervaring mee.
We denken verder ook aan groepen boeddhisten die met meer dan één leraar affiniteit hebben; met Batchelor vinden we dat vrij onderzoek van de Dharma de gedachte blijft achter deze formule.
Het moet niet een vorm van werving worden.
Begeleiding van een groep door een ervaren lid van een sangha kan zorgen voor een blijvende gerichtheid op het boeddhisme en een juiste meditatie-methode. In de V.S. is er ervaring met deze vorm van een Dharma vrienden (Kalyana Mitta) netwerk vanuit het meditatiecentrum Spirit Rock. Op www.spiritrock.org zijn op hun ervaringen gebaseerde richtlijnen voor de begeleiding van groepen te vinden.

Een uitdaging!
Meerdere boeddhistische organisaties (sangha's) vinden het hebben van een leraar een noodzakelijke voorwaarde om boeddhisme te kunnen beoefenen. Ik daag echter deze sangha's uit, samen iets te doen met het feit dat er in Nederland wel tien keer zoveel boeddhisten zijn als er ooit aan deelnemers naar sangha-bijeenkomsten komen. Daar hebben we toch ook mee te maken?
Ik hoop vooral dat individuele geïnteresseerden iets met deze suggesties doen: een uitdaging en een uitnodiging, aan jezelf.
Op de website van Vorm en Leegte is binnenkort meer informatie en discussie over dit onderwerp te vinden.

Joop Romeijn

(Versie aangeboden aan de redactie van 'Vorm en Leegte' t.b.v. het Lentenummer 2008)

Geen opmerkingen: